zit uw samenwerking in zwaar weer?

Bent u medicus of paramedicus, zijn er samenwerkingsproblemen, stagneert de communicatie, zijn er spanningen, kwesties, ruzies, conflicten ...... Dat is meer dan vervelend! Maar troost u, u bent niet de enige. Een niet onbelangrijk deel van uw collega's heeft er mee te kampen. En dat hoeft geen 'ramp' te zijn, samenwerken is per slot van rekening (leren) leven met verschillen! Te vaak komen we in samenwerkingen waar de schade bijna onherstelbaar lijkt. Laat  úw problemen ńiet voortwoekeren. Onderneem nu actie!

Wilt u winnen of een oplossing?
Wilt u uw gelijk: stap dan naar de rechter! Heeft u liever een oplossing: dan kan mediation helpen, met name als de onderlinge relatie van belang is. Mediation is zacht op de personen maar 'hard' op de inhoud. Het biedt een veilig en vertrouwelijk proces. Afspraken zijn pas afspraken als ze op papier staan met handtekeningen eronder. En dat laatste geeft ruimte om hardop te denken. Dit alles onder leiding van een onafhankelijke, neutrale procesbegeleider: een ervaren mediator die úw wereld en jargon verstaat.
Lees meer
Persoonlijk kennismaken
Meestal hebben we eerst telefonisch conctact met elkaar. Vaak gevolgd door aanvullende schriftelijke informatie. Lijkt er na dat eerste contact een basis voor mediation, dan volgt een kennismaking tussen alle deelnemers en de mediator. Samen 'gaan' we immers een precair proces in. Vertrouwen in de persoon en diens deskundigheid is dan belangrijk. Omgekeerd moet de mediator overtuigd zijn van ieders inzet. Want de wil eruit te komen - al heeft u nog geen idee hoe - is een noodzakelijke voorwaarde. 
Lees meer
Sorry: alleen medici en paramedici
Sinds de start in 2000 doen we (bijna) alleen mediations bij onderlinge problemen in samenwerkingen in de eerste lijn van huisartsen, orthodontisten, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, dierenartsen. En bij problemen tussen of met medewerkers, in de hele praktijk, de afdeling of het team. Met diverse beroepsorganisaties zoals KNMT, KNGF, KNOV, KNMvDLHV en NVDA is een goede relatie of formele samenwerking. Vanuit die organisaties worden leden met enige regelmaat naar ons verwezen.‌
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. 
‌Ga naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌Voor HUISARTSEN is er in samenwerking met de LHV de samenwerkingsthermometer.nl

‌speciaal voor ‌FYSIOTHERAPEUTEN is er met het KNGF diagnosesamenwerking.nl 

‌en voor DOKTERSASSISTENTEN heeft de NVDA de 
‌nvda-teamthermometer.nl
Bezig met een nieuwe samenwerking?
Samenwerkingsproblemen blijken bijna altijd over dezelfde thema’s te gaan. Dat wetend, is het toch verstandiger die onderwerpen te bespreken bij de start of vóór er problemen ontstaan? Fundamed doet precies dat. Met alle leden van de samenwerking worden, onder leiding van een ervaren procescoach, al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. 

‌Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. Daarmee wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken of het wordt (tijdig) duidelijk dat er onoverkomelijke verschillen zijn.

‌Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail, via het contactformulier bij 'Contact' of ga naar de website van Fundamed op fundamed.nl
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
085 - 130 8 730‬
06 - 53 570 252